Dịch vụ cung ứng nhân lực nghành sơn

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng , từ ngày 1/12/2019 365 Construction triển khai dịch vụ cung ứng lao động nghành sơn nước với đội ngũ 50 công nhân với đầy đủ các vị trí như sau :

1. Kỹ thuật hiện trường : 3 người

2. Công nhân tay nghề thợ : 20 người 

3. Công nhân tay nghề phụ : 30 người